Firma „Expertus” zajmuje się szeroko pojętą ochroną pracy, pracowników i oczywiście pracodawców. W zakresie usług można znaleźć outsourcing, kursy i szkolenia z zakresu bhp, pierwszej pomocy przedmedycznej i p.poż., psychologii pracy-szkolenia skierowane głównie do nauczycieli(stres, wypalenie zawodowe, mobbing, sposoby radzenia sobie ze stresem), sporządzanie dokumentacji ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, HACCP, pomiary warunków środowiska pracy, natężenia oświetlenia, przeglądy kwalifikacyjne kotłowni na paliwo stałe, pomoc w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy i Sanitarnej oraz wiele innych. Nadzorujemy pod względem bhp i p.poż. wiele szkół, Urzędów miast i gmin, zakładów usługowych i kilka produkcyjnych. Doświadczenie pozwala nam zmierzyć się z każdym problemem!

Ocena ryzyka zawodowego LublinWłaśnie, dokąd? Tego pytania nie zadają sobie ustawodawcy, a już z pewnością nie władze wojewódzkie - tej skądinąd szacownej instytucji. Nie dalej jak kilka dni temu wstrząsnęło mną pewne zdarzenie. Otóż, będąc w delegacji, odwiedziłem jedną ze szkół województwa lubelskiego, oddaloną od Lublina o około 140 km. Na terenie tej szkoły odbywała się właśnie kontrola prowadzona przez dwóch inspektorów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - uwaga! - z Lublina. Na tym nie koniec...

Czytaj więcej...

Ocena ryzyka zawodowego - Pracodawco pamiętaj  o cyklicznym przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego w swojej firmie.  

Zgodnie z artykułem 226 pkt 1) oraz punkt 2) Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe  związane z wykonywana pracą, informować pracowników o ryzyku zawodowym, oraz podejmować niezbędne środki zmierzające do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego.  Naruszenie art. 226 Kodeksu Pracy stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika.

Czytaj więcej...